XJTLU undergraduate recruitment presentation 2017 Nanjing

Events

Nanjign No.1 Middle School

Address: No. 301 Zhong Shan Nan Road, Baixia District, Nnajing, Jiangsu Province