XJTLU Undergraduate Recruitment Presentation 2018-Guangdong Province (Guangzhou, Zhongshan, Dongguan, Foshan, Shenzhen)

Events

Guangzhou

 • Date: 14 April 2018 (Saturday)
 • Time: 10:00am-12:00pm
 • Venue: Zhixin Lecture Hall, Guangzhou Zhixin High School
 • Address: No.152 Zhixin Nan Road, Yuexiu District, Guangzhou
 • Tel: 0512-88161888


Zhongshan

 • Date: 14 April 2018 (Saturday)
 • Time: 10:00am-12:00pm
 • Venue: Zhiyuan Lecture Hall, Zhong Shan Shi Yan High School
 • Address: No.12 Dongjiang Road, Dong District, Zhongshan
 • Tel: 0512-88161888


Dongguan

 • Date: 14 April 2018 (Saturday)
 • Time: 14:00-16:00pm
 • Venue: No. 3 Meeting Room, Forth Floor, Dongguan Exhibition International Hotel
 • Address: North Exhibition Road, Guancheng New City Centre, Dongguan
 • Tel: 0512-88161888


Foshan

 • Date: 14 April 2018 (Saturday)
 • Time: 16:00-18:00pm
 • Venue: Lecture Hall, East Campus, Foshan No.1 High School
 • Address: No.25 Wensha Road, Chancheng District, Foshan
 • Tel: 0512-88161888


Shenzhen

 • Date: 15 April 2018 (Sunday)
 • Time: 14:00-16:00pm
 • Venue: Yongmu Hall, Shenzhen High School
 • Address: No.18, Shenzhong Street, Renmin North Road, Luohu District, Shenzhen Wensha Road, Chancheng District, Foshan
 • Tel: 0512-88161888