Administrative staff

Administrative staff
Ruisi Fan

Ruisi Fan

Executive Assistant
Yanping Gu

Yanping Gu

Business Engagement Manager
Zhihong Li

Zhihong Li

Administrative Officer
Jianning Li

Jianning Li

Eco-Project Manager
Yining Lu

Yining Lu

Academic Support Officer
Cong Sun

Cong Sun

Administrative Officer
Dan Wang

Dan Wang

Research Engagement Manager
Chenyi Wang

Chenyi Wang

Marketing and Business Development Officer
Yuchen Wu

Yuchen Wu

Research Engagement Officer
Shiwei Zhang

Shiwei Zhang

Research Engagement Officer