Administrative staff

Administrative staff
Xue Fei

Xue Fei

School Manager
Yunxia Jiang

Yunxia Jiang

Academic Administrator
Xin Li

Xin Li

Senior School Administrator
Wenxi Mi

Wenxi Mi

Academic Administrator
yanfang Shao

yanfang Shao

Personal Assistant
yinting Shi

yinting Shi

Senior School Administrator
Jiayu Shi

Jiayu Shi

Academic Administrator
Fang Song

Fang Song

Academic Administrator
Huan Sun

Huan Sun

Academic Administrator
Yujing Wang

Yujing Wang

Academic Administrator
Suhui Xu

Suhui Xu

Deputy School Manager
Chenyan Zhang

Chenyan Zhang

EA to Dean