Contact

Contact

HEAD OF DEPARTMENT, ACCOUNTING

Dr Peng Cheng

Department Secretary

Ms Xuechun Liu
Tel: +86 (0)512 81884721
Email: Xuechun.Liu@xjtlu.edu.cn