School of Advanced Technology
Xi’an Jiaotong-Liverpool University
No.111 Ren’ai Road
Dushu Lake Higher Education District
Suzhou Industrial Park
Suzhou
P.R. China
Zip code: 215123

General enquiries:

E-mail: SAT@xjtlu.edu.cn

Tel: +86 (0) 512 8816 7891