Academic staff

Academic staff

SCHOOL OF AI AND ADVANCED COMPUTING

Xihan Bian

Xihan Bian

Assistant Professor
Qi Chen

Qi Chen

Assistant Professor
Kang Dang

Kang Dang

Associate Professor
Hong Seng Gan

Hong Seng Gan

Associate Professor
Md Maruf Hasan

Md Maruf Hasan

Associate Professor
Xianxu Hou

Xianxu Hou

Assistant Professor
Zhen Hua

Zhen Hua

Assistant Professor
Siqi Huang

Siqi Huang

Assistant Professor
Zhengyong Jiang

Zhengyong Jiang

Assistant Professor
Pascal LEFEVRE

Pascal LEFEVRE

Assistant Professor
Huakang Li

Huakang Li

Associate Professor
Hongbin Liu

Hongbin Liu

Assistant Professor

SCHOOL OF CHIPS

Wei Chen

Wei Chen

Dean
Amer Kotb

Amer Kotb

Associate Professor
Qifeng Lu

Qifeng Lu

Associate Professor
Jie Zhang

Jie Zhang

Assistant Professor
Yinchao Zhao

Yinchao Zhao

Assistant Professor

SCHOOL OF CULTURAL TECHNOLOGY

Zhonghao Chen

Zhonghao Chen

Assistant Professor
Myria Christophini

Myria Christophini

Assistant Professor
Alvaro Collar

Alvaro Collar

Dean
Kim Lau

Kim Lau

Associate Professor
Xiao Lu

Xiao Lu

Assistant Professor
Garrett Lynch IRL

Garrett Lynch IRL

Senior Associate Professor
Sijia Meng

Sijia Meng

Teaching Lecturer
Andrew O'Dowd

Andrew O'Dowd

Associate Professor
Isadora Petrauskas

Isadora Petrauskas

Associate Professor
Giovanni Santini

Giovanni Santini

Assistant Professor
Jing Sun

Jing Sun

Associate Professor
Konstantinos Vasilakos

Konstantinos Vasilakos

Assistant Professor

ENTREPRENEURSHIP AND ENTERPRISE HUB

Fawad Ahmed

Fawad Ahmed

Assistant Professor
Khalid Akhal

Khalid Akhal

Assistant Professor
Antonio Benitez Garcia

Antonio Benitez Garcia

Assistant Professor
Shu-Hsiang Chen

Shu-Hsiang Chen

Associate Professor
Jiawei Hai

Jiawei Hai

Assistant Professor
Tong He

Tong He

Assistant Professor
Zhongjie Hu

Zhongjie Hu

Assistant Professor of Practice
Weize Huang

Weize Huang

Assistant Professor
Andrew King

Andrew King

Associate Dean
Teck Chai Lau

Teck Chai Lau

Senior Associate Professor
Kai Liu

Kai Liu

Assistant Professor
Joe Lo

Joe Lo

Assistant Professor

SCHOOL OF INTELLIGENT MANUFACTURING ECOSYSTEM

Yi Chen

Yi Chen

Associate Professor
Wei Chen

Wei Chen

Associate Professor
Long Huang

Long Huang

Associate Professor
Yang Luo

Yang Luo

Assistant Professor
Kazi Mostafa

Kazi Mostafa

Assistant Professor
Andrew Huey Ping Tan

Andrew Huey Ping Tan

Assistant Professor
Sze-Hong Teh

Sze-Hong Teh

Assistant Professor
Yue Yang

Yue Yang

Assistant Professor
Yufan Zheng

Yufan Zheng

Assistant Professor
Yuyi Zhu

Yuyi Zhu

Assistant Professor

SCHOOL OF INTELLIGENT FINANCE AND BUSINESS

Junsong Chen

Junsong Chen

Dean
Zhongshuo Chen

Zhongshuo Chen

Assistant Professor
Mehdi Foumani

Mehdi Foumani

Associate Professor
Svetoslav Georgiev

Svetoslav Georgiev

Associate Professor of Practice
Jin Huang

Jin Huang

Assistant Professor
Qiong Ji

Qiong Ji

Assistant Professor
Yuelin Shen

Yuelin Shen

Senior Associate Professor
Yuan Virtanen

Yuan Virtanen

Assistant Professor
Yicheng Wang

Yicheng Wang

Assistant Professor
Mengyuan Xiang

Mengyuan Xiang

Assistant Professor
Zhi Xie

Zhi Xie

Associate Professor of Practice
Lin Xiong

Lin Xiong

Associate Professor

SCHOOL OF INTERNET OF THINGS

Muhammad Ateeq

Muhammad Ateeq

Associate Professor
Miguel Baptista Nunes

Miguel Baptista Nunes

Professor
Yuji Dong

Yuji Dong

Assistant Professor
Bintao Hu

Bintao Hu

Assistant Professor
Shuangyao Huang

Shuangyao Huang

Assistant Professor
Matilda Isaac

Matilda Isaac

Senior Associate Professor
Karim Moussa

Karim Moussa

Assistant Professor
Bong-Hwan OH

Bong-Hwan OH

Assistant Professor
Wenzhang Zhang

Wenzhang Zhang

Assistant Professor

SCHOOL OF ROBOTICS

Sami Hajjaj

Sami Hajjaj

Associate Professor
Haochuan Jiang

Haochuan Jiang

Assistant Professor
Chenguang Liu

Chenguang Liu

Assistant Professor
Shenhong Wang

Shenhong Wang

Senior Associate Professor of Practice
Yuyao Yan

Yuyao Yan

Assistant Professor
Fan Zhang

Fan Zhang

Assistant Professor
Fan Zhu

Fan Zhu

Assistant Professor