Academic staff

Academic staff
Liu Cao

Liu Cao

Assistant Professor
Chun-fung Chen

Chun-fung Chen

Associate Professor
Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo

Assistant Professor
Leif Johnson

Leif Johnson

Assistant Professor
Kan Li

Kan Li

Assistant Professor
Yuxing Liang

Yuxing Liang

Assistant Professor
Lefeng Lin

Lefeng Lin

Assistant Professor
Xi Liu

Xi Liu

Associate Professor
Dragan Pavlicevic

Dragan Pavlicevic

Associate Professor
Catrina Schwendener

Catrina Schwendener

Assistant Professor
Beibei Tang

Beibei Tang

Dean
Echo Wang

Echo Wang

Assistant Professor