Contact

Contact

XJTLU-JITRI Academy of Industrial Technology

Address: 11th Floor, Central Building, Xi’an Jiaotong-Liverpool University

111 Ren’ai Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, PR China

Email: jitri@xjtlu.edu.cn

Tel: 0512-85186415

Join QQ Group: 634559891

WeChat Account: XJTLU-JITRI