Leadership

Leadership
Tim London

Tim London

Director of Learning and Teaching
Charlie Reis

Charlie Reis

Educational Developer
Juming Shen

Juming Shen

Associate Professor
Qian Wang

Qian Wang

Director of Research
Rong Wang

Rong Wang

Professor
Youmin Xi

Youmin Xi

Executive President
Xiaojun Zhang

Xiaojun Zhang

Executive Dean