Contact

Contact

The Entrepreneurship and Enterprise Hub

XJTLU Entrepreneur College (Taicang)

Xi’an Jiaotong-Liverpool University

Address: No. 111, Taicang Avenue, Taicang, Suzhou, Jiangsu Province, China
Postcode: 215400

Telephone: +86 (0)512 88970568
Email: eeh@xjtlu.edu.cn