Academic Staff

Academic Staff
Haiyun Zeng

Haiyun Zeng

Language Lecturer
Ying Zhao

Ying Zhao

Associate Language Lecturer
Sijia Zhou

Sijia Zhou

Head of Modern Languages Centre
Xiaowen Zou

Xiaowen Zou

Associate Language Lecturer