Centre team

Centre team

Dr Yunqing Xu

Director

Yunqing.Xu@xjtlu.edu.cn
+86 0512-8818-0467
Biography

Xue Chen

Assistant researcher

URC.XueChen@xjtlu.edu.cn
+86 0512-8818-7138

Xiqi Dou

Researcher assistant 

UES.URC01@xjtlu.edu.cn
+86 0512-8818-7138