Academic Staff

Academic Staff
Ying Chen

Ying Chen

Senior Associate Professor
Ken Cheng

Ken Cheng

Assistant Professor
Lei Fu

Lei Fu

Executive Dean
Jinxin Gu

Jinxin Gu

Postdoc
Bin Guo

Bin Guo

Assistant Professor
Guoxia Han

Guoxia Han

Senior Associate Professor
Jinyuan Ho

Jinyuan Ho

Assistant Professor of Practice
Daiyun Huang

Daiyun Huang

Postdoc
King Tong Lau

King Tong Lau

Professor
Meng Huee Lee

Meng Huee Lee

Senior Associate Professor
Tenglong Li

Tenglong Li

Assistant Professor
Yi Li

Yi Li

Associate Dean For Learning and Teaching