Academic staff

Academic staff
Qiuling Chao

Qiuling Chao

Vice President
Jian Chen

Jian Chen

Head of Division
Pang Hsiao

Pang Hsiao

Senior Teaching Fellow
Ping Wang

Ping Wang

Head of Division
Hao Wu

Hao Wu

Teaching Lecturer
Youmin Xi

Youmin Xi

Executive President
Wenmin Zhao

Wenmin Zhao

Teaching Fellow