Administrative staff

Administrative staff
Jiaxi Liu

Jiaxi Liu

Senior Project Officer
Lin Qi

Lin Qi

Programme Developer CDE
Yang Sun

Yang Sun

Senior Community Officer
Siyu Sun

Siyu Sun

Programme Developer 
Panpan Wang

Panpan Wang

Senior Community Officer
Yiluan Wang

Yiluan Wang

Community Manager
Shuangshuang Wu

Shuangshuang Wu

Programme developer
Wenbin Wu

Wenbin Wu

Programme Developer CDE